هنگ رنجر هفتاد و پنج

هنگ رنجر هفتاد و پنجم

هنگ رنجر هفتاد و پنجم را نباید با مدرسه رنجرهای ارتش اشتباه گرفت. هنگ رنجرها یک هنگ نمونه است که در سراسر جهان عملیات های مختلفی انجام داده است و توانایی های خارق العاده این افراد باعث شده در سراسر جهان سالانه بیش از 250 ماموریت مختلف را به انجام برسانند با هم بخشی از ویدیوی این یگان مخصوص ویژه رو مشاهده می کنیم.

لشکر 75 رنجر یک نیرو کشنده ، چابک و انعطاف پذیر است ، که قادر به اجرای تعداد بیشماری از مأموریت های عملیاتی ویژه و پیچیده برای پشتیبانی از سیاست ها و اهداف U. S. است. طراحی و آموزش دیده شده تا سریعترین واحد مستقر در ارتش باشد که قادر به انجام عملیات در انواع زمین و آب و هوا با استفاده از روشهای مختلف درج است ، امروز 75-ناجی رنجر نیرو برتر ارتش است.
مستقر در فورت بنینگ ، گاوصندوق ، این هنگ شامل چهار گردان است – یک گردان اول در میدان هوایی ارتش در شکارچی ساوانا ، گا. 2 گردان در پایگاه مشترک لوئیس- مک کورد در نزدیکی تاکوما ، واش. گردان 3 و گردان نیروهای ویژه هنگ واقع در فورت بنینگ ، گا.
این هنگ متشکل از نیروهای پیاده نظام سبک و دارای مهارت های تخصصی است که آنها را قادر می سازد انواع ماموریت های عملیات ویژه – هوابرد ، حمله هوایی و عملیاتی مستقیم ، حملات ، نفوذ و آبگیری از طریق هوا ، زمین یا دریا را علاوه بر توقیف میدان هوایی ، انجام دهند. بازیابی پرسنل و تجهیزات ویژه و پشتیبانی نیروهای معمولی. هر گردان رنجر با 18 ساعت اخطار قابلیت استقرار در هر نقطه از جهان را دارد.
بیش از 70 درصد از تکاوران فعلی برای پشتیبانی از جنگ آمریکا علیه تروریست ها دارای اعزام های جنگی متعدد هستند. مفهوم اشتغال نیروهای رنجر این است که از آنها در برابر اهداف حساس از نظر سیاسی ، زمان بحرانی یا با ارزش استفاده می شود. آنها ممکن است به عنوان یک نیروی واکنش سریع یا در قالب یک عمل دقیق برنامه ریزی شده ، کاملاً تکرار شونده ، به کار گرفته شوند. به منظور پاسخگویی به نیاز پاسخ سریع ، هنگ یک نیروی داوطلبانه با یک روند غربالگری و انتخاب فشرده و به دنبال آن آموزش های متمرکز بر مبارزه باقی می ماند.
نیروهای هنگ رنجر در سراسر جهان برای نشان دادن قدرت و حل و فصل ارتش آمریكا به كار گرفته شده اند. در نتیجه ، عناصر رنجر اغلب به خارج از کشور اعزام می شوند تا در آموزش های ترکیبی با متحدین شرکت کنند. مأموریت های آموزشی بیشماری در ایالت های سراسر جهان و در سراسر جهان تضمین می کنند که هنگ 75 رنجر همچنان ماهرترین و نخبه ترین نیروی پیاده نظام سبک در جهان است.