تانک ام یک آبرام

بازی فوتبال و زندگی

/
هرچند عرصه زندگي انسان بسيار وسيع تر و گسترده تر از بازي فوتب…
تانک ام یک آبرام

مزایای بیمه سربازی

/
  درگفت وگو با مدير بيمه سازمان خدمات درماني نيروهاي مس…
فراخوان سربازی

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ماه سال ۹۹

/
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، همه مشمولان فارغ التحصیل دان…
درجه سربازی

درجه های سربازی

/
درجه های سربازی     خدمت سربازی یکی از قو…
امریه سربازی

امریه سربازی چیست؟

/
امریه سربازی چیست؟   می دانید که مشمولان وظیفه در نی…
نگهبانی در سربازی

نگهبانی در سربازی چگونه است؟

/
نگهبانی در سربازی   نگهبانی از وظایف مهم هر سرباز…

فلسفه سربازی دفاع از امنیت کشور است

/
فلسفه سربازی دفاع از امنیت کشور است   رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا با …
سردار غلامرضا رحیمی
تانک ام یک آبرام