نمایی ار رژه در دوران آموزشی

دوران آموزشی چگونه می گذرد؟

/
دوران آموزشی خدمت سربازی برای پسرها دوران جدیدی از زندگی است که ا…
امیر سرتیپ کهتری

امیر سرتیپ منوچهر کهتری

/
اسطوره های سربازی امیر سرتیپ منوچهر کهتریدر سال 1314 در روستای زر…