نگهبانی در سربازی

نگهبانی در سربازی چگونه است؟

/
نگهبانی در سربازی   نگهبانی از وظایف مهم هر سرباز…

فلسفه سربازی دفاع از امنیت کشور است

/
فلسفه سربازی دفاع از امنیت کشور است   رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا با …
تانک ام یک آبرام
هنگ رنجر هفتاد و پنج
جنگنده نسل 5 اف 22
تصویری از ببر ایرانی بر بلندای آسمان میهن

نیروی هوایی ایران در زمان جنگ

/
پس از حمله ناشيانه هواپيماهاي عراقي به پايگاههاي هوايي ايران در ر…
عقاب تیر پرواز آسمان ایران سرتیپ برات پور

امیر سرتیپ فرج اله برات پور

/
امير سرتيپ خلبان براتپور، فرمانده دلير عمليات اچ 3 زادگاه ا…